Τι είναι το Windows Azure Active Directory (WAAD)

16 May

AzureAD

To Windows Azure Active Directory (WAAD), είναι μία νέα και σύγχρονη υπηρεσία που παρέχει το Windows Azure.

Η υπηρεσία αυτή βασίζεται στην αρχιτεκτονική REST, (REpresentational State Transfer), εκτελείται πάνω από το HTTP και προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης και ταυτοποίησης για τις εφαρμογές που εκτελούνται στο υπολογιστικό νέφος (cloud), δηλαδή το Windows Azure.

Continue reading