Τι είναι το Windows Azure Storage

20 May

Εκτός από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το Windows Azure, προσφέρει και αποθηκευτικό χώρο μέσω του Windows Azure Storage, με την χρήση του οποίου μπορούμε να αυξήσουμε τον αποθηκευτικό μας χώρο.

Σε αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με ένα από τα είδη αποθηκευτικού χώρου που προσφέρονται το Binary Large Object, ή αλλιώς BLOB

Το Windows Azure Blob Storage, είναι μία υπηρεσία που μας επιτρέπει την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας μη δομημένης πληροφορίας, η οποία μάλιστα είναι προσβάσιμη μέσω πρωτοκόλλου HTTP ή HTTPS, πρακτικά από παντού. Ένα Blob μπορεί να έχει μέγεθος εκατοντάδων gigabytes, ενώ το κάθε Storage Account του Windows Azure μπορεί να περιέχει έως και 100TB από Blobs.

Continue reading