Το Windows Azure IaaS, στην υπηρεσία του Single Sign-On (SSO)

17 May

 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα SingleSignon (SSO), την πρόσβαση δηλαδή στις υπηρεσίες του MicrosoftOffice 365, με τον λογαριασμό χρήστη που ήδη έχουν για την υποδομή της επιχείρησης, το ActiveDirectory, θα πρέπει να εξασφαλίσουν έναν αριθμό από Servers που ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και των απαιτήσεων θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμοι και αδιαλείπτως συνδεδεμένοι με το Internet.

Για να υλοποιηθεί μία υβριδική υποδομή του MicrosoftOffice 365, και να εξασφαλιστεί το SSO, θα πρέπει να υπάρχουν και μάλιστα σε λειτουργία «υψηλής διαθεσιμότητας» οι παρακάτω υπηρεσίες :

Continue reading