Το Windows Azure IaaS, στην υπηρεσία του Single Sign-On (SSO)

17 May

 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα SingleSignon (SSO), την πρόσβαση δηλαδή στις υπηρεσίες του MicrosoftOffice 365, με τον λογαριασμό χρήστη που ήδη έχουν για την υποδομή της επιχείρησης, το ActiveDirectory, θα πρέπει να εξασφαλίσουν έναν αριθμό από Servers που ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και των απαιτήσεων θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμοι και αδιαλείπτως συνδεδεμένοι με το Internet.

Για να υλοποιηθεί μία υβριδική υποδομή του MicrosoftOffice 365, και να εξασφαλιστεί το SSO, θα πρέπει να υπάρχουν και μάλιστα σε λειτουργία «υψηλής διαθεσιμότητας» οι παρακάτω υπηρεσίες :

·         Active Directory Domain Services (AD DS)

·         Active Directory Federation Services (AD FS)  και Active Directory Federation Services Proxy

·         Directory synchronization services

Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και μάλιστα σε «υψηλή διαθεσιμότητα» προσθέτει μία εκτεταμένη υποδομή με Servers, συνδέσεις και υποστήριξη στην υποδομή της επιχείρησης πράγμα που οι σημερινές επιχειρήσεις θα ήθελαν να μετριάσουν ή και να ελαχιστοποιήσουν.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το WindowsAzureμε τα VirtualMachinesκαι γενικότερα το InfrastructureasaService.

Έτσι, το να χρησιμοποιεί η επιχείρηση την υποδομή του WindowsAzureκαι των VirtualMachinesτου, για να φιλοξενήσει τις απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίες έχει πολλά πλεονεκτήματα.

Αρχικά συνάδει με την τάση και την γενικότερη προσέγγιση για την χρήση υποδομών και υπηρεσιών σε μικτά, υβριδικά, περιβάλλοντα. Η επιχείρηση θέλει να φιλοξενήσει στο υπολογιστικό νέφος, στο WindowsAzure, υποδομή που είναι απαραίτητη για τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές του MicrosoftOffice 365 που χρησιμοποιεί.

Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα της μείωσης του κόστους κτήσης και λειτουργίας της αναγκαίας υποδομής, όπως είναι οι Serversκαι οι συνδέσεις καθώς και η ταχύτατη ανάπτυξη της λύσης, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι η δημιουργία των VirtualMachines.

Τέλος εξασφαλίζει την συνεχή και αδιάλειπτη διάθεση, των απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησης υπηρεσιών, ανεξάρτητα εάν τα γραφεία της επιχείρησης είναι offline λόγω κάποιας βλάβης, ή έχει συμβεί κάποια καταστροφή.

Ο σχεδιασμός της υβριδικής υποδομής που θα υποστηρίξει την χρήση του SSOγια την πρόσβαση στις υπηρεσίες του MicrosoftOffice 365, θα πρέπει να γίνει με προσοχή και να είναι αναλυτικός ανεξάρτητα εάν η υποδομή που θα φιλοξενήσει τις απαραίτητες υπηρεσίες είναι στο WindowsAzureή στο κέντρο υποδομής (ControlRoom) της επιχείρησης.

Στην περίπτωση που από την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης, προκύψει ότι είναι απαραίτητη η χρήση του SingleSignon, υπάρχει η δυνατότητα της φιλοξενίας της υποδομής στο WindowsAzureκαι η χρήση των υπηρεσιών InfrastructureasaServiceπου προσφέρει, σε μια προσέγγιση «όλα στο σύννεφο», (CloudOnly)

SSO-01 Αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε και μία πιο υβριδική και «μικτή» προσέγγιση και να χρησιμοποιήσουμε το Windows Azure IaaS για να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις βλάβης ή και καταστροφής (Disaster Recovery).

SSO-02Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα, στα οποία θα αναλύσουμε τα δύο προαναφερόμενα σενάρια και τους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση την υλοποίηση.

One Reply to “Το Windows Azure IaaS, στην υπηρεσία του Single Sign-On (SSO)”

  1. Pingback: Πώς να επεκτείνετε την υποδομή Active Directory της επιχείρησης σας, στο Windows Azure. | Vaggelis' Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.