Φυλάξτε τα δεδομένα σας στα σύννεφα, με Windows Server 2012 Essentials και Windows Azure Backup

17 Jun

Στο άρθρο Γνωριμία με το Windows Azure Backup, είδαμε τι είναι το Windows Azure Backup και αναπτύξαμε τα βήματα της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευσης των δεδομένων στο Windows Azure.

Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής :

  1. Εγκατάσταση του κατάλληλου agent για την λειτουργική επέκταση του Windows Server Backup
  2. Έκδοση και ανέβασμα στο Windows Azure κατάλληλου πιστοποιητικού (certificate) για την ταυτοποίηση του Server από τον οποίο θα ληφθούν τα αντίγραφα ασφαλείας
  3. Εγγραφή του Server στην υπηρεσία Windows Azure Backup
  4. Κρυπτογράφηση, συμπίεση και ανέβασμα των αντιγράφων ασφαλείας στο Windows Azure

Στην περίπτωση του Windows Server 2012 Essentials, o Windows Azure Backup agent, αποτελεί επέκταση της κονσόλας διαχείρισης (Dashboard) του server και εγκαθίσταται μέσω της επιλογής ADD-INS

WinEss-AzureBackup01

Αφού συνδεθούμε στο λογαριασμό που έχουμε στο Windows Azure, κάνουμε εγγραφή στις υπηρεσίες Windows Azure Recovery Services και δημιουργούμε μία ασφαλή αποθήκη (vault) για τα δεδομένα μαςWinEss-AzureBackup02

Eκεί μπορούμε να ανεβάσουμε το απαραίτητο Certificate πιστοποίησης του Server από τον οποίο θα προέλθουν τα αντίγραφα ασφαλείαςWinEss-AzureBackup03

Αλλά και να κατεβάσουμε τον κατάλληλο agent. Στην περίπτωση μας τον agent για τον Windows Server 2012 EssentialsWinEss-AzureBackup04

Κατεβάζουμε λοιπόν τον αgent για τον Windows Server 2012 Essentials και τον εγκαθιστούμε, αποδεχόμενοι την σχετική άδειαWinEss-AzureBackup05

Η διαδικασία της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις και ολοκληρώνεται γρήγοραWinEss-AzureBackup06

Όπως αναφέρθηκε o Windows Azure Backup agent, στην περίπτωση του Windows Server 2012 Essentials, αποτελεί επέκταση της κονσόλας διαχείρισης (Dashboard) του server οπότε μετά την εγκατάσταση προστίθεται η επιλογή ONLINE BACKUP στο Dashboard.WinEss-AzureBackup07

Ακολουθούμε τα προτεινόμενα βήματα και ανεβάζουμε το Certificate που έχει ήδη δημιουργηθείWinEss-AzureBackup08

Τέλος εγγράφουμε τον συγκεκριμένο server στην ασφαλή αποθήκη δεδομένων μαςWinEss-AzureBackup09

Με την επιτυχή εγγραφή του Server, έχουμε ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα βήματα για την λειτουργία της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευσης τους, στο Windows Azure και μπορούμε να προχωρήσουμε στις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω του Dashboard και της επιλογής ONLINE BACKUPWinEss-AzureBackup10

Έτσι έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε τους φακέλους που περιέχουν τα πολύτιμα δεδομένα από τους οποίους θα λαμβάνονται τα αντίγραφα ασφαλείαςWinEss-AzureBackup11

Να ρυθμίσουμε το χρονοπρόγραμμα της διαδικασίας με πολλές επιλογές για την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα της ημέρας που θα πραγματοποιείται ο κάθε κύκλοςWinEss-AzureBackup12

Το χρονικό διάστημα που θα τηρούνται τα αντίγραφα ασφαλείας, πέραν του οποίου θα αντικαθίστανται με νέαWinEss-AzureBackup13

Και τέλος την χρήση του bandwidth του κυκλώματος πρόσβασης στο Internet, με ξεχωριστές επιλογές εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας.WinEss-AzureBackup14

Αφού κάνουμε αυτές τις ρυθμίσεις και επιλογές, η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας και η αποθήκευση αυτών των κρυπτογραφημένων αρχείων στο Windows Azure Backup, ξεκινά και αυτοματοποιημένα επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τις επιλογές μας.

Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή πρέπει να δώσουμε στην αποθήκευση και την φύλαξη του κλειδιού που θα χρησιμοποιήσουμε για την κρυπτογράφηση των αρχείων αφού είναι απαραίτητο για την ανάκτηση (restore) των αντιγράφων ασφαλείας που είναι υποθηκευμένα στο Windows Azure Backup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.