Φυλάξτε τα δεδομένα σας στα σύννεφα, με Windows Server 2012 Essentials και Windows Azure Backup

17 Jun

Στο άρθρο Γνωριμία με το Windows Azure Backup, είδαμε τι είναι το Windows Azure Backup και αναπτύξαμε τα βήματα της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευσης των δεδομένων στο Windows Azure.

Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής :

  1. Εγκατάσταση του κατάλληλου agent για την λειτουργική επέκταση του Windows Server Backup
  2. Έκδοση και ανέβασμα στο Windows Azure κατάλληλου πιστοποιητικού (certificate) για την ταυτοποίηση του Server από τον οποίο θα ληφθούν τα αντίγραφα ασφαλείας
  3. Εγγραφή του Server στην υπηρεσία Windows Azure Backup
  4. Κρυπτογράφηση, συμπίεση και ανέβασμα των αντιγράφων ασφαλείας στο Windows Azure

Στην περίπτωση του Windows Server 2012 Essentials, o Windows Azure Backup agent, αποτελεί επέκταση της κονσόλας διαχείρισης (Dashboard) του server και εγκαθίσταται μέσω της επιλογής ADD-INS

Continue reading