Τι είναι το Windows Azure Storage

20 May

Εκτός από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το Windows Azure, προσφέρει και αποθηκευτικό χώρο μέσω του Windows Azure Storage, με την χρήση του οποίου μπορούμε να αυξήσουμε τον αποθηκευτικό μας χώρο.

Σε αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με ένα από τα είδη αποθηκευτικού χώρου που προσφέρονται το Binary Large Object, ή αλλιώς BLOB

Το Windows Azure Blob Storage, είναι μία υπηρεσία που μας επιτρέπει την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας μη δομημένης πληροφορίας, η οποία μάλιστα είναι προσβάσιμη μέσω πρωτοκόλλου HTTP ή HTTPS, πρακτικά από παντού. Ένα Blob μπορεί να έχει μέγεθος εκατοντάδων gigabytes, ενώ το κάθε Storage Account του Windows Azure μπορεί να περιέχει έως και 100TB από Blobs.

Συνήθως τα Blobs χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση :

  • Πολυμέσων, όπως φωτογραφίες και βίντεο.
  • Πολυμέσων, όπως βίντεο και ήχος για online παρακολούθηση (streaming)
  • Μεγάλων αρχείων
  • Αρχείων εφαρμογών Backup και Disaster Recovery
  • Δεδομένα πολύ μεγάλου όγκου για περαιτέρω ανάλυση.

Η υπηρεσία Blob του Windows Azure Storage έχει τα παρακάτω ιεραρχική δομή

blob1

Περιλαμβάνει δηλαδή τα :

Storage Account: Είναι το υψηλότερο επίπεδο της ονοματολογίας για την πρόσβαση στα Blobs, γι’αυτό και όλη η πρόσβαση γίνεται μέσω αυτού. Μπορεί να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό από Containers, φτάνει το συνολικό μέγεθος του Account να είναι 100ΤΒ.

Container: Αποτελεί ένα τρόπο ομαδοποίησης των Blobs και μπορεί να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό από αυτά. Κάθε Blob πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα Container

Blob: Ένα οποιοδήποτε αρχείο με πολύ μεγάλο μέγεθος. Διαχωρίζονται σε Block blobs με μέγεθος μέχρι 200GB και Table blobs με μέγεθος έως 1ΤΒ.