Τι πρέπει να ξέρουμε για τις δυνατότητες που προσφέρει το Windows Azure

18 Jul

Το Windows Azure, έχει διαθέσιμη περίσεια υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και εύρους ζώνης (bandwidth) των συνδέσεων. Επειδή όμως είναι μιά πλατφόρμα που προσφέρει υπηρεσίες σε πολλούς συνδρομητές έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές ορθής χρήσης για να μην υπάρχουν προβλήματα τόσο στην λειτουργία των εφαρμογών όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τις προσφερόμενες δυνατότητες ανά συνδρομητή ή και υπηρεσία, είναι απαραίτητο να τις γνωρίσουμε όταν σχεδιάζουμε λύσεις που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Windows Azure για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία αυτών των λύσεων. Αυτές τις δυνατότητες θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

Continue reading