Γνωριμία με το Windows Azure Backup

17 Jun

Σημαντικό πλεονέκτημα των σύγχρονων επιχειρήσεων αποτελεί η ύπαρξη και η λειτουργική ετοιμότητα ενός σχεδίου προστασίας από βλάβη ή και καταστροφή, το λεγόμενο Disaster Recovery plan. Η πληροφοριακή υποδομή, σε ένα τέτοιο σχέδιο, αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα του λόγω της σημαντικότητας του στην λειτουργία της οποιαδήποτε επιχείρησης.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις πληροφορικής το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, το κομμάτι που θέλουμε εν τέλει να προστατέψουμε είναι η πληροφορία, δηλαδή τα δεδομένα. Θα δούμε λοιπόν, πως μπορούμε να προστατέψουμε τα δεδομένα και τα αρχεία της επιχείρησης με εύκολο και αυτόματο τρόπο με την αποθήκευση τους στο Windows Azure Backup, που είναι τμήμα των Windows Azure Recovery Services.

Continue reading