Αντιγράψτε VHDs (blobs) μεταξύ των Storage Accounts του Windows Azure

3 Oct

Η μεταφορά ή η αντιγραφή των Virtual Machines μεταξύ συνδρομών (Subscriptions) ή Storage Accounts είναι εφικτή μέσω της αντιγραφής των VHDs. Η αντιγραφή των VHDs, ή οποιουδήποτε άλλου blob, είναι μία εγγενής δυνατότητα του Windows Azure που γίνεται μέσω του blob copy API. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Windows Azure Storage πατήστε εδώ

Continue reading