Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή αλλιώς File History

10 May

Η διαδικασία του File History στα Windows 8, επιτρέπει την λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων μας, στον χρόνο και την αυτόματη αποθήκευση τους σε κάποιο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, όπως ένας άλλος σκληρός δίσκος, ένα USB Stick κ.λ.π.

Έτσι όταν ενεργοποιήσουμε την διαδικασία του File History στα Windows 8, αυτή θα ελέγχει το σύστημα αρχείων για αλλαγές και αυτόματα θα τις αποθηκεύει στον κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο.

Ο έλεγχος του συστήματος των αρχείων (file system) γίνεται με βάση κάποιο πρόγραμμα που θα ορίσουμε εμείς, ή κάθε μία ώρα, εάν δεν κάνουμε κάποια ρύθμιση.

Continue reading