Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή αλλιώς File History

10 May

Η διαδικασία του File History στα Windows 8, επιτρέπει την λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων μας, στον χρόνο και την αυτόματη αποθήκευση τους σε κάποιο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, όπως ένας άλλος σκληρός δίσκος, ένα USB Stick κ.λ.π.

Έτσι όταν ενεργοποιήσουμε την διαδικασία του File History στα Windows 8, αυτή θα ελέγχει το σύστημα αρχείων για αλλαγές και αυτόματα θα τις αποθηκεύει στον κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο.

Ο έλεγχος του συστήματος των αρχείων (file system) γίνεται με βάση κάποιο πρόγραμμα που θα ορίσουμε εμείς, ή κάθε μία ώρα, εάν δεν κάνουμε κάποια ρύθμιση.

Επίσης, μέσω του File History μπορούμε να επαναφέρουμε αντίγραφα ασφαλείας που έχουμε λάβει μέσω του Windows Backup.

Ας δούμε λοιπόν πως λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Αφού συνδέσουμε ένα ακόμη σκληρό δίσκο στο σύστημα μας αναζητούμε το File History για να ξεκινήσουμε την διαδικασία

FileHistory-01

Επιλέγουμε το File History και εμφανίζεται το περιβάλλον των ρυθμίσεων

FileHistory-02

Μέσω αυτού του περιβάλλοντος, μπορούμε να κάνουμε επιλογές και ρυθμίσεις σχετικά με τα σημεία από τα οποία θα λαμβάνονται τα αντίγραφα ασφαλείας, το χρονοπρόγραμμα αλλά και τον αποθηκευτικό χώρο που αυτά θα τηρούνται.

Πατώντας το κουμπί Turn On, ξεκινάει η διαδικασία

FileHistory-03

Ενώ οι προχωρημένες ρυθμίσεις φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί

FileHistory-04

Για να δούμε πως λειτουργεί το File History, στην επιφάνεια εργασίας του συστήματος μας (desktop ) αποθηκεύσαμε τρία αρχεία. Ένα αρχείο κειμένου, ένα αρχείο του Microsoft Word και ένα αρχείο του Microsoft Excel

FileHistory-05

Επιλέξαμε το Run now, από τις επιλογές του File History, για να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων μας και κάναμε προσθήκες και στα τρία αυτά αρχεία.

Για να δούμε το ιστορικό των αρχείων μας που έχει τηρηθεί μέσω του File History, ανοίγουμε τον File Explorer και επιλέγουμε History από το Home

FileHistory-06

Και βλέπουμε το ιστορικό από το φάκελο που έχουμε επιλέξει, δηλαδή το desktop

FileHistory-07

Κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο κειμένου, βλέπουμε το ιστορικό των εκδόσεων του, που έχει κρατήσει το σύστημα

FileHistory-09

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν δύο εκδόσεις

FileHistory-10

Επιλέγοντας την έκδοση που θέλουμε να επαναφέρουμε, έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αντικατάσταση ή σύγκριση με την υπάρχουσα έκδοση του αρχείου μας.

FileHistory-11

Οι προσθήκες και οι βελτιώσεις στα Windows 8, είναι πάρα πολλές μπορείτε λοιπόν να κατεβάσετε την δοκιμαστική έκδοση από εδώ και να δείτε και μόνοι σας όλα τα νέα χαρακτηριστικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.