Προστασία του System Disk σε ένα Windows Azure Virtual Machine

3 Oct

Η λήψη και η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) από τον δίσκο που είναι αποθηκευμένο το λειτουργικό σύστημα ενός Server (System Disk) είναι σημαντική διαδικασία. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτών των αντιγράφων για να γίνει η ανάκτηση των δεδομένων (Restore) σε περίπτωση βλάβης ή και καταστροφής και να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία του Server.

Οι Servers ως Virtual Machines που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες Infrastructure as a Service του Windows Azure δεν αποτελούν εξαίρεση. Για την λήψη και την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας από το System Disk ενός Windows Server που είναι Virtual Machine στο Windows Azure μπορεί να χρησιμοποιηθούν αρκετά εργαλεία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις.

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα ονομάσουμε μερικά από αυτά και θα δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Windows Server Backup

To Windows Server Backup είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και διαδεδομένα εργαλεία για Backup και Restore. Είναι ενσωματωμένο στον Windows Server και μπορεί να κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας από τα αρχεία, τους φακέλους από το System Disk αλλά και το System State.

Τα αρχεία που δημιουργεί το Windows Server Backup αποθηκεύονται σε κάποιον τοπικό δίσκο του Virtual Machine, οπότε εάν θέλουμε να τα μετακινήσουμε εκτός του VM θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο εργαλείο.

Windows Azure Backup

To Windows Azure Backupείναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την λήψη και την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας στο Cloud. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Windows Server που είναι Virtual Machine στο Windows Azure, επεκτείνοντας την λειτουργικότητα του Windows Server Backup, ή σε συνδυασμό με το System Center 2012 Data Protection Manager.

Για να γνωρίσετε το Windows Azure Backup πατήστε εδώ

Για λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση του Windows Azure Backup σε συνδυασμό με Windows Server 2012 πατήστε εδώ

Για λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση του Windows Azure Backup σε συνδυασμό με Windows Server 2012 Essentials πατήστε εδώ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις πατήστε εδώ

System Center 2012 Data Protection Manager

To System Center 2012 Data Protection Manager σε συνδυασμό με το Windows Azure Backup μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση προστασίας για τα δεδομένα της επιχείρησης.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται εγκατάσταση του Windows Azure Backup agent software στον DPM Server. O DPM Server μετά μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων της επιχείρησης και των System Disks των Servers, όπως πριν, μόνο που τώρα μπορεί να τα αποθηκεύει και στο Cloud.

Windows Azure Copy Blob

To Windows Azure Blob Storage, είναι ο αποθηκευτικός χώρος που παρέχει το Windows Azure για την αποθήκευση, μεταξύ άλλων, των VHDs των Virtual Machines που φιλοξενεί.

Σε αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο, αποθηκεύεται με την μορφή αρχείου VHD το System Disk του Windows Server και μπορούμε να το αντιγράψουμε μέσω PowerShell εντολών στους εξής προορισμούς :

  • Σε άλλο Storage Account, στο ίδιο Data Center του Windows Azure
  • Σε άλλο Storage Account, σε άλλο Data Center του Windows Azure
  • Σε σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας

Πρέπει να σημειώσουμε, ότι για να γίνει η αντιγραφή θα πρέπει το Virtual Machine να είναι σβηστό (Shutdown).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Azure Storage και κυρίως το Blob Storage θα βρείτε εδώ

Σύγκριση

Στο παρακάτω πίνακα γίνεται σύγκριση των εργαλείων που αναλύσαμε

Tools

Backup destination

Backup Files & Folders

Backup System State

Backup requires downtime

Windows Server Backup

Inside VM

Yes

Yes

No

Windows Azure Backup

Blob Storage

Yes

Yes

No

Azure Copy Blob

Blob Storage & Local Disk

As a Whole VHD

Yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.