Προστατέψτε τα δεδομένα σας με Windows Server 2012 και Windows Azure Backup

19 Jun

Στο άρθρο Γνωριμία με το Windows Azure Backup, είδαμε τι είναι το Windows Azure Backup και αναπτύξαμε τα βήματα της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευσης των δεδομένων στο Windows Azure.

Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής :

  1. Εγκατάσταση του κατάλληλου agent για την λειτουργική επέκταση του Windows Server Backup
  2. Έκδοση και ανέβασμα στο Windows Azure κατάλληλου πιστοποιητικού (certificate) για την ταυτοποίηση του Server από τον οποίο θα ληφθούν τα αντίγραφα ασφαλείας
  3. Εγγραφή του Server στην υπηρεσία Windows Azure Backup
  4. Κρυπτογράφηση, συμπίεση και ανέβασμα των αντιγράφων ασφαλείας στο Windows Azure

Για τον Windows Server 2012, υπάρχει ειδικός Windows Azure Backup agent το οποίο τον κατεβάζουμε από το Windows Azure Management Portal, αφού όμως πρώτα έχουμε κάνει εγγραφή στις υπηρεσίες Windows Azure Recovery Services και έχουμε δημιουργήσει μία ασφαλή αποθήκη (vault) για τα δεδομένα μας

WinEss-AzureBackup02Στο τμήμα αυτό του Management Portal, μπορούμε να ανεβάσουμε το απαραίτητο Certificate πιστοποίησης του Server από τον οποίο θα προέλθουν τα αντίγραφα ασφαλείαςWin2012-AzureBackup01Αλλά και να κατεβάσουμε τον κατάλληλο agent. Στην περίπτωση μας τον agent για τον Windows Server 2012WinEss-AzureBackup04Κατεβάζουμε λοιπόν τον αgent για τον Windows Server 2012 και τον εγκαθιστούμε, αποδεχόμενοι την σχετική άδειαWin2012-AzureBackup02Έτσι ξεκινάει η εγκατάσταση, η οποία αρχικά ελέγχει εάν ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις και τα προαπαιτούμεναWin2012-AzureBackup03Μετά τους ελέγχους, εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με επιτυχίαWin2012-AzureBackup04Μετά την επιτυχή εγκατάσταση μπορούμε να ελέγξουμε για διορθωτικά πακέτα στο windows update ή να τρέξουμε την εφαρμογή Windows Server Backup για να κάνουμε ρυθμίσεις. Μέσα από την εφαρμογή θα κάνουμε και την απαραίτητη εγγραφή του Server στην υπηρεσία Windows Azure Backup, επιλέγοντας Register Server από το μενού επιλογώνWin2012-AzureBackup05Μετά ακολουθούμε την προτεινόμενη διαδικασία και επιλέγουμε την ασφαλή αποθήκη (vault) που έχουμε δημιουργήσειWin2012-AzureBackup06Καθώς και το «κλειδί» με το οποίο θα γίνει η κρυπτογράφηση των αντιγράφων ασφαλείας πριν το uploadWin2012-AzureBackup07Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή πρέπει να δώσουμε στην αποθήκευση και την φύλαξη του κλειδιού που θα χρησιμοποιήσουμε για την κρυπτογράφηση των αντιγράφων ασφαλείας αφού είναι απαραίτητο για την ανάκτηση (restore) τους από το Windows Azure Backup

Η απαραίτητη εγγραφή του Server έχει ολοκληρωθεί και το κλειδί έχει αποθηκευτεί στην διαδρομή που επιλέξαμεWin2012-AzureBackup08Με την επιτυχή εγγραφή του Server, έχουμε ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα βήματα για την λειτουργία της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευσης τους, στο Windows Azure και μπορούμε να προχωρήσουμε στις ρυθμίσεις.

Πάλι μέσω της εφαρμογής Windows Server Backup και του μενού επιλογών στα δεξιά, επιλέγουμε Schedule BackupWin2012-AzureBackup09Επιλέγουμε τους φακέλους και τα αρχεία από τα οποία θέλουμε αντίγραφα ασφαλείαςWin2012-AzureBackup10Ρυθμίζουμε το επιθυμητό χρονοπρόγραμμα που θα τελείται η διαδικασία, ενώ έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε μέχρι και τρεις λήψεις αντιγράφων ασφαλείας ημερησίωςWin2012-AzureBackup11Επιλέγουμε το χρονικό διάστημα που θα τηρούνται τα αντίγραφα ασφαλείας, πέραν του οποίου θα αντικαθίστανται με νέαWin2012-AzureBackup12και έτσι ολοκληρώνονται οι ρυθμίσειςWin2012-AzureBackup13Αφού κάνουμε αυτές τις ρυθμίσεις και επιλογές, η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας και η αποθήκευση αυτών των κρυπτογραφημένων αρχείων στο Windows Azure Backup, ξεκινά και αυτοματοποιημένα επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τις επιλογές μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.