Διαχειριστείτε το Windows Azure Storage εύκολα και γρήγορα με το PowerShell

23 May

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε δει τι είναι το Windows Azure Storage και από τους τύπους αποθηκευτικών χώρων (Storage) που διαθέτει το Windows Azure, είχαμε επικεντρωθεί στον τύπο Blob Storage.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε Storage Accounts και Containers και να αποθηκεύσουμε αρχεία (blob) σε αυτά, από τον υπολογιστή μας μέσω του PowerShell.

Για την διαχείριση της συνδρομής μας στο Windows Azure μέσω PowerShell, απαραίτητο είναι να κάνουμε τις ενέργειες και τα βήματα που είχαμε αναλύσει σε άλλο άρθρο που θα βρείτε εδώ.

Επιλέγουμε λοιπόν την συνδρομή που θα διαχειριστούμε, με την εντολή

Select-AzureSubscription

StoragePowershell-01

Και μετά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Storage Account, με την εντολή

New-AzureStorageAccount –StorageAccountName

Όπως βλέπουμε, θα χρειαστεί να δώσουμε ένα όνομα για το νέο account, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. Ευτυχώς μπορούμε να κάνουμε έλεγχο για την διαθεσιμότητα ή όχι ενός ονόματος με την εντολή

Test-AzureName –Storage “όνομα

Η εντολή επιστρέφει, True, εάν το όνομα χρησιμοποιείται και False εάν είναι διαθέσιμο.

Αφού λοιπόν κάνουμε τον απαιτούμενο έλεγχο για την διαθεσιμότητα του ονόματος, δημιουργούμε το Storage AccountStoragePowershell-02

Σε αυτό το Storage Account, θα δημιουργήσουμε ένα container με την εντολή

New-AzureStorageContainerStoragePowershell-03

Για να δούμε όλα τα διαθέσιμα Containers, στο Storage Account που έχουμε χρησιμοποιούμε την εντολή

Get-AzureStorageContainer StoragePowershell-04

Αφού δημιουργήσαμε το Storage Account και το Storage Container, μπορούμε να αποθηκεύσουμε στο Container ένα αρχείο Blob.

Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην παρούσα φάση, μέσω PowerShell, μπορούμε να ανεβάσουμε αρχεία VHD.

Η μεταφορά από και προς το Storage Container που έχουμε δημιουργήσει γίνεται μέσω της εντολής

Add-AzureVhd –LocalFilePath –Source –Destination

Kάθε φορά εναλλάσσοντας το Source και το Destination, μπορούμε είτε να ανεβάζουμε αρχεία VHD στο Windows Azure είτε να κατεβάζουμε.

Είδαμε λοιπόν, πως μπορούμε να διαχειριστούμε το Windows Azure Storage μέσω PowerShell.

Εκτός όμως από το PowerShell, μπορούμε να διαχειριστούμε το Windows Azure Storage και μέσω προγραμμάτων με γραφικό περιβάλλον τρίτων κατασκευαστών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το CloudXplorer, της ClumsyLeaf Software η προηγούμενη έκδοση του οποίου διατίθεται δωρεάν. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτήν την έκδοση από εδώ

http://clumsyleaf.com/products/cloudxplorer

Αφού κάνουμε την εγκατάσταση πρέπει να δηλώσουμε τον λογαριασμό που έχουμε δημιουργήσει και για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε το κατάλληλο κλειδί

StoragePowershell-05Μετά την προσθήκη του λογαριασμού, μπορούμε με γραφικό τρόπο να διαχειριστούμε το Windows Azure Storage.

 

One Reply to “Διαχειριστείτε το Windows Azure Storage εύκολα και γρήγορα με το PowerShell”

  1. Pingback: Δημιουργία Virtual Machine στο Windows Azure με PowerShell | Vaggelis' Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.