Αντιγράψτε VHDs (blobs) μεταξύ των Storage Accounts του Windows Azure

Η μεταφορά ή η αντιγραφή των Virtual Machines μεταξύ συνδρομών (Subscriptions) ή Storage Accounts είναι εφικτή μέσω της αντιγραφής των VHDs. Η αντιγραφή των VHDs, ή οποιουδήποτε άλλου blob, είναι μία εγγενής δυνατότητα του Windows Azure που γίνεται μέσω του…

Προστασία του System Disk σε ένα Windows Azure Virtual Machine

Η λήψη και η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) από τον δίσκο που είναι αποθηκευμένο το λειτουργικό σύστημα ενός Server (System Disk) είναι σημαντική διαδικασία. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτών των αντιγράφων για να γίνει η ανάκτηση των δεδομένων (Restore) σε…