Αυξήστε την χωρητικότητα του Η/Υ σας, με τα Storage Pools και Storage Spaces.

15 May

Στα Windows 8, ενσωματώνεται η νέα τεχνολογία ομαδοποίησης, χρήσης και διαχείρισης των μονάδων σκληρών δίσκων που βρίσκουμε στον Windows Server 2012, τα Storage Spaces και Storage Pools.

StorageSpaces-01

Τα Storage Spaces, είναι μία τεχνολογία που επιτρέπει την ομαδοποίηση των χωρητικοτήτων που

Continue reading