Δημιουργία Virtual Machine στο Windows Azure με PowerShell

12 Jun

Για να δημιουργήσουμε Virtual Machines στο Windows Azure μπορούμε εκτός του Management Portal, να χρησιμοποιήσουμε το PowerShell.

To PowerShell, αφού κατεβάσουμε και εγκαταστήσουμε το κατάλληλο Windows Azure module, περιλαμβάνει όλες τις εντολές, τα Cmdlets, που θα μας βοηθήσουν τόσο να δημιουργήσουμε Virtual Machines στο Windows Azure όσο και να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά τους, όπως τους δίσκους που έχουν συνδεδεμένους, την υπολογιστική τους ισχύ, την μνήμη τους κ.λ.π.

Continue reading