Δικτυωθείτε, φτιάξτε ένα Virtual Network στο Windows Azure

5 Jun

To Windows Azure Virtual Network, μας επιτρέπει να επεκτείνουμε το δίκτυο της επιχείρησης μας στο Cloud, έχοντας όμως πλήρη έλεγχο στα χαρακτηριστικά του, όπως η  τοπολογία, οι DNS Servers, οι διευθύνσεις IP κ.λ.π.

Μπορούμε λοιπόν, να πετύχουμε τα ακόλουθα :

Να φτιάξουμε ένα ιδιωτικό δίκτυο και υποδίκτυα, με διευθύνσεις που ορίζονται στο RFC1918 και είναι της μορφής :

  • 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10/8 prefix)
  • 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
  • 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168/16 prefix

Continue reading