Έλεγχος αντοχής των Storage Spaces με την χρήση του PowerShell (Parity)

3. Έλεγχος αντοχής προστασίας τύπου Parity Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του blogpost θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο της αντοχής ενός Storage Space με επίπεδο προστασίας Parity, που είναι κάτι αντίστοιχο με το γνωστό μας RAID 5. Στην περίπτωση…

Έλεγχος αντοχής των Storage Spaces με την χρήση του PowerShell (Three-Way Mirror)

2. Έλεγχος αντοχής Three-Way Mirroring Στο δεύτερο μέρος αυτού του blogpost θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο της αντοχής ενός Storage Space με επίπεδο προστασίας Three-Way Mirroring. Για την υλοποίηση αυτού του Storage Space, o ελάχιστος αριθμός σκληρών δίσκων που θα χρειαστούν…