Πώς να επεκτείνετε την υποδομή Active Directory της επιχείρησης σας, στο Windows Azure.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα Single Sign-on (SSO), την πρόσβαση δηλαδή στις υπηρεσίες του Microsoft Office 365, αλλά και εκείνες που θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές στο Cloud, για την είσοδο στις οποίες θέλουν να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό χρήστη που ήδη έχουν στην υποδομή τους, δηλαδή το Active Directory, πρέπει να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αυτήν την υποδομή του Active Directory, και μάλιστα πρόσβαση συνεχή και αδιάλειπτη.

Σε προηγούμενο άρθρο, που θα βρείτε εδώ, είχαμε εξετάσει τα δύο πιο διαδεδομένα σενάρια τέτοιων υλοποιήσεων, το σενάριο της υλοποίησης της αναγκαίας υποδομής εξ’ ολοκλήρου στο Windows Azure και το σενάριο υλοποίησης πλεονάζουσας υποδομής στο Windows Azure με σκοπό την προστασία από εκτενή βλάβη ή και καταστροφή.

Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε το πρώτο από τα δύο σενάρια και θα δούμε βήμα προς βήμα πως μπορούμε να αναπτύξουμε μία DMZ (αποστρατικοποιημένη ζώνη) στο Windows Azure, η οποία να είναι συνδεδεμένη με ασφάλεια και κρυπτογράφηση με το εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησης μας. Σε αυτήν την DMZ, θα βάλουμε ένα Virtual Machine το οποίο θα κάνουμε Domain Controller. Με λίγα λόγια θα επεκτείνουμε την υποδομή του Active Directory της επιχείρησης μας στο Windows Azure και εκτός των άλλων, θα επωφεληθούμε από την αξιοπιστία της υποδομής και την ταχύτητα των συνδέσεων που αυτό παρέχει.

Read more

Διαχειριστείτε το Windows Azure Storage εύκολα και γρήγορα με το PowerShell

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε δει τι είναι το Windows Azure Storage και από τους τύπους αποθηκευτικών χώρων (Storage) που διαθέτει το Windows Azure, είχαμε επικεντρωθεί στον τύπο Blob Storage.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε Storage Accounts και Containers και να αποθηκεύσουμε αρχεία (blob) σε αυτά, από τον υπολογιστή μας μέσω του PowerShell.

Read more

Τι είναι το Windows Azure Storage

Εκτός από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το Windows Azure, προσφέρει και αποθηκευτικό χώρο μέσω του Windows Azure Storage, με την χρήση του οποίου μπορούμε να αυξήσουμε τον αποθηκευτικό μας χώρο.

Σε αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με ένα από τα είδη αποθηκευτικού χώρου που προσφέρονται το Binary Large Object, ή αλλιώς BLOB

Το Windows Azure Blob Storage, είναι μία υπηρεσία που μας επιτρέπει την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας μη δομημένης πληροφορίας, η οποία μάλιστα είναι προσβάσιμη μέσω πρωτοκόλλου HTTP ή HTTPS, πρακτικά από παντού. Ένα Blob μπορεί να έχει μέγεθος εκατοντάδων gigabytes, ενώ το κάθε Storage Account του Windows Azure μπορεί να περιέχει έως και 100TB από Blobs.

Read more

Το Windows Azure IaaS, στην υπηρεσία του Single Sign-On (SSO)

 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα SingleSignon (SSO), την πρόσβαση δηλαδή στις υπηρεσίες του MicrosoftOffice 365, με τον λογαριασμό χρήστη που ήδη έχουν για την υποδομή της επιχείρησης, το ActiveDirectory, θα πρέπει να εξασφαλίσουν έναν αριθμό από Servers που ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και των απαιτήσεων θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμοι και αδιαλείπτως συνδεδεμένοι με το Internet.

Για να υλοποιηθεί μία υβριδική υποδομή του MicrosoftOffice 365, και να εξασφαλιστεί το SSO, θα πρέπει να υπάρχουν και μάλιστα σε λειτουργία «υψηλής διαθεσιμότητας» οι παρακάτω υπηρεσίες :

Read more

Page 7 of 8« First...45678